Concept of the European Information Society
Trends and Problems of Global Information Society development
Lecture course program (by Yuri Demchenko)
Європейське Інформаційне Суспільство
Тенденції і проблеми розвитку відкритого інформаційного суспільства в світі

Програма лекційного курсу Ю.Демченко


1. Інформаційне суспільство (ІС) як суспільство, побудоване на знаннях (СПЗ)

1.1. Етапи розвитку економічних формацій
1.2. Етапи розвитку інформаційних технологій
1.3. Роль інформації і знань в сучасному суспільстві
1.4. Економіка інформаційного суспільства як суспільства, основаного на знаннях
 • Структура виробництва і структура зайнятості
 • Комунікаційна інфраструктура
 • Соціальні зміни і збільшення ролі соціальних процесів
 • 2. Розвиток Інтернет як базової технології і інфраструктури ІС
  2.1. Основні етапи розвитку Інтернет
  2.2. Формування і сучасні тенденції розвитку ринку Інтернет
  2.3. Електронна комерція в Інтернет як етап розвитку ІС
  3. Програми і ініціативи в галузі побудови елементів ІС і ГІІ (Глобальної Інформаційної Інфраструктури)
   
  3.1. Програма побудови Національної Інформаційної Інфраструктури NII (National Information Infrastructure) США
  3.2. Ініціатива розвинутих країн G7 про координацію зусиль в створенні GII (Global Information Infratsrtucture)
  3.3. Європейські програми створення Інформаційного Суспільства Європейсього Співтовариства
  3.3.1. Доповідь Бангемана - Основні напрямки розвитку Європейського ІС
  3.3.2. Технологічні програми Framework IV - 1994-1997
  3.3.2.1. Програма Європейского Співтовариства розвитку перспективних телекомунікаційних технологій і сервісів (ACTS - Advanced Communication Technologies and Services)
 • Основні положення ACTS
 • Концепція Національних Центрів (National Host Concept)
 • Основні целі і задачі Програми
 • Основні напрямки і завдання програми
 • Принятые проекты
 • Умови участі в реалізації проектів для країн Центральної і Східної Європи
 • 3.3.2.2. Програма Європейського Співтовариства розвитку перспективних інформаційних технологій (Information Technologies)
  3.3.2.3. Програма Європейського Співтовариства розвитку телематичних систем і сервисів (Telematic Systems)
  3.3.2. Технологічні програми Framework V - 1998-2001
  3.3.3. Розвиток інформаційно- комунікаційної інфраструктури в Європі


  3.4. Міждународні програми технічної допомоги в розвитку Інтернет в СНД і країнах, що розвиваються

  4. Електронна комерція як основний напрямок розвитку економіки ІС
   
  4.1. Принципи електронної комерції (ЕК)
  4.2. Американська концепція ЕК і Європейська концепція ЕК. Аналіз і порівняння
  4.3. Розвиток ринку ЕК. Приклади і статистика.


  5. Формування філософії ІС

  5.1. Філософи- попередники (передвісники) Інформаційного віку
  6. Проблеми розвитку Інформаційного Суспільства
  6.1. Технологічні проблеми
  6.2. Соціально- суспільні проблеми
  6.3. Проблеми національної безпеки в умовах Інформаційної Революції (ІР) і формування ІС
  6.3.1. Економічна могутність як елемент національної безпеки
  6.3.2. Накопичення знань як елемент національної могутності і безпеки
  6.3.3. Соціальна динаміка як елемент національної могутності
  6.3.4. Культурна визначеність національного утворення як елемент національної могутності
  6.3.5. Переосмислення основних елементів національної могутності в світі, основним елементом якого стають інформація і інформаційні процеси
  7. Основні задачі і проблеми інтеграції України в Світове і Європейське ІС
  7.1. Структура сіспільного виробництва України як індустріального сіспільства
  7.2. Развиток комунікаційної інфраструктури і Інтернет в Україні
  7.3. Можливі схеми взаємодії сіспільних виробничих систем України і Західних ІС
  7.4. Роль і просування основних компонент суспільства до інформаційних технологій і ІС
 • наукові кола
 • освіта
 • державні адміністративні і законодавчі структури
 • банки і банківська система
 • комерційні фірми
 • 7.5. Роль державного регулювання і координації
  7.6. Спільні і міжнародні програми развитку телекомунікацій в Україні
 • МНФ
 • TACIS
 • Eurasia

 • Copyright 01.98. Yuri Demchenko