Список членів Асоціації "УРАН"
URAN Association members List


       
1 Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
National Technical University of Unraine "Kiev Polytechnic Institute"
Kiev
Якименко Юрій Іванович Голова координаційної Ради URAN, перший проректор НТУУ "КПІ"
Тимофєев Володимир Іванович
timof@ntu-kpi.kiev.ua
зам.проректора НТУУ "КПІ"
Галаган Володимир Григорович
gal@ntu-kpi.kiev.ua
заступник голови Технічного комітету УРАН, директор Центру Телекомунікацій НТУУ "КПІ"
2 Національна гірнича академія України м. Дніпропетровськ
National Mining Academy
Dnipropetrovsk
Кузнєцов Георгій Віталійович
KuznetsovG@nmuu.dp.ua
зав.каф. ЕОТ, директор ІНО, науковий керівник регіонального вузла мережі "Уран"
3 Одеський політехнічний університет
Odessa Polytechnic University
Odessa
Ямпольський Юрій Стефанович
yampolski@opi.odessa.ua
проректор по учбовій та виховній роботі

victor@ospu.odessa.ua
зав. лабораторії комп?ютерно-комунікаційних технологій
4 Харківський державний політехнічний університет
Kharkiv State Polytechnic Institute
Kharkiv
Кравець Валерій Олексійович
vak@kpi.kharkov.ua
проректор Харківського державного політехнічного університету
5 Державний університет "Львівська політехніка"
State University "Lviv Polytechnica"
Lviv
Павликевич Маркіян Йосипович
pam@polynet.lviv.ua
проректор з навчальної роботи
6 Донецький державний політехнічний університет
Donetsk State Polytechnic University
Donetsk
Чепкасов Юрій Іванович заст. Першого проректора
Онопрієнко Олександр Якович
anoprien@cs.dgtu.donetsk.ua
заст. Директора по інф.техн. Інституту міжнародних відносин Дон. ДТУ
7 Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАНУ та Міносвіти
International Research Education Center
Kiev
Гриценко В.І  Директор МННЦІТС НАНУ та Міносвіти України
Гладун А.Я.  
Прийняті до Асоціації 27.02.1998 р.
8 Національна бібліотека ім. Вернадського НАНУ
Vernadski National Library of Ukraine 
   
9 Національний університет ім.Шевченка м. Київ
Shevchenko National University
   
10 Інститут ядерних досліджень НАНУ м. Київ
Nuclear Research Institute of NASU
   
11 Інститут фізики напівпровідників НАНУ м. Київ
Semiconductor Physics Research Institute of NASU
   
12 ННЦ "Харківский фізико-технічний інститут"
National Research Center "Kharkiv Physics Technology Institute"
   
13 Запорізький державний університет
Zaporizhzhe State University
   
14 Тернопільська академія Народного господарства
Ternopil Academy of Agriculture
   
15 Вінницький державний технічний університет
Vinnitsa State Polytechnic University
   
Прийняті до Асоціації 28.10.1998 р.
16 Кіровоградський державний педагогічний університет ім. Вінниченка
Kirovograd State Pedagogics University named after Vinnichenko
   
17 Державний науковий центр лікарських рослин (м.Харків)
State Center of Phitomedicine