Європейське Інформаційне Суспільство

Тенденції і проблеми розвитку відкритого інформаційного суспільства в світі

Conception of European Information Society

Trends of Open Information Society development in Europe and over the world

Юрій Демченко

demch@cad.ntu-kpi.kiev.ua

1. Інформаційне суспільство (ІС) як суспільство, побудоване на знаннях (СПЗ)

1.1. Етапи розвитку економічних формацій

1.2. Етапи розвитку інформаційних технологій

1.3. Роль інформації і знань в сучасному суспільстві

1.4. Економіка інформаційного суспільства як суспільства, основаного на знаннях

2. Розвиток Інтернет як базової технології і інфраструктури ІС

2.1. Основні етапи розвитку Інтернет

2.2. Формування і сучасні тенденції розвитку ринку Інтернет

2.3. Електронна комерція в Інтернет як етап розвитку ІС

3. Програми і ініціативи в галузі побудови елементів ІС і ГІІ (Глобальної Інформаційної Інфраструктури)

3.1. Програма побудови Національної Інформаційної Інфраструктури NII (National Information Infrastructure) США

3.2. Ініціатива розвинутих країн G7 про координацію зусиль в створенні GII (Global Information Infratsrtucture)

3.3. Європейські програми створення Інформаційного Суспільства Європейсього Співтовариства

3.3.1. Доповідь Бангемана - Основні напрямки розвитку Європейського ІС

3.3.2. Технологічні програми Framework IV - 1994-1997

3.3.2.1. Програма Європейского Співтовариства розвитку перспективних телекомунікаційних технологій і сервісів (ACTS - Advanced Communication Technologies and Services)

3.3.2.2. Програма Європейського Співтовариства розвитку перспективних інформаційних технологій (Information Technologies)

3.3.2.3. Програма Європейського Співтовариства розвитку телематичних систем і сервисів (Telematic Systems)

3.3.2. Технологічні програми Framework V - 1998-2001

3.3.3. Розвиток інформаційно- комунікаційної інфраструктури в Європі

3.4. Міждународні програми технічної допомоги в розвитку Інтернет в СНД і країнах, що розвиваються

4. Електронна комерція як основний напрямок розвитку економіки ІС

4.1. Принципи електронної комерції (ЕК)

4.2. Американська концепція ЕК і Європейська концепція ЕК. Аналіз і порівняння

4.3. Розвиток ринку ЕК. Приклади і статистика.

5. Формування філософії ІС

5.1. Філософи- попередники (передвісники) Інформаційного віку

5.2. Роль релігії і морально - етичних норм в ІС

5.3. Етичні принципи існування людства в нових умовах інтегрованого світу

6. Проблеми розвитку Інформаційного Суспільства

6.1. Технологічні проблеми

6.2. Соціально- суспільні проблеми

6.3. Проблеми національної безпеки в умовах Інформаційної Революції (ІР) і формування ІС

6.3.1. Економічна могутність як елемент національної безпеки

6.3.2. Накопичення знань як елемент національної могутності і безпеки

6.3.3. Соціальна динаміка як елемент національної могутності

6.3.4. Культурна визначеність національного утворення як елемент національної могутності

6.3.5. Переосмислення основних елементів національної могутності в світі, основним елементом якого стають інформація і інформаційні процеси

7. Основні задачі і проблеми інтеграції України в Світове і Європейське ІС

7.1. Структура сіспільного виробництва України як індустріального сіспільства

7.2. Развиток комунікаційної інфраструктури і Інтернет в Україні

7.3. Можливі схеми взаємодії сіспільних виробничих систем України і Західних ІС

7.4. Роль і просування основних компонент суспільства до інформаційних технологій і ІС

7.5. Роль державного регулювання і координації

7.6. Спільні і межнародні програми развитку телекомунікацій в Україні