Багатомовна підтримка в інформаційних технологіях і Інтернет

Проблеми розвитку Інформаційного простору Європейського співтовариства

Multilingual support in Information Technologies and Internet

Учбова програма магістерської підготовки

по програмі "Європейські студії"

Викладач - Демченко Ю.В.

demch@cad.ntu-kpi.kiev.ua

1. Вступ

Проблеми багатомовної підтримки в сучасних ІТ і мережевому середовищі Інтернет

2. Міжнародні програми багатомовної підтримки в ІТ і Інформаційному суспільстві

2.1. Європейські програми багатомовної підтримки в ІТ

2.2. Проблема багатомовного культурного середовища в розвитку Глобальної Інформаційної Інфраструктури в світі

2.3. Ініціативи і проекти міжнародного Товариства Інтернет (ISOC - Internet Society)

2.4. Багатомовна підтримка в програмних продуктах Microsoft, Netscape, Digital, Hewlett-Packard, IBM, інших міжнародних фірм

2.5. Роль стандартизації в багатомовній підтримці

 1. Стандарти Інтернет RFC (Request For Comments)
 2. Стандарти ISO (International Standard Organisation) i ECMA (European Computer Machinery Association)
 3. Стандарти ITU (international Telecommunication Union) групи Х

3. Технічні аспекти багатомовної підтримки

3.1. Ідентифікація мови і системи кодування при створенні, обміні і відтворенні багатомовних документів

3.2. Визначення аспектів/параметрів культурної ідентифікації документів і систем

 1. Клавіатура
 2. Використання кодових наборів
 3. Перетворення кодових символів. Правила і методи.
 4. Використання моделі UNICODE
 5. Європейські правила використання і підтримки багатомовного середовища
 6. Введення символу Європейської валюти "Євро"
 7. Правила використання багатомовних документів в Європі

3.3. Системи кодування наборів символів

 1. Системи кодування ISO 8859-1 - ISO 8859-14
 2. 8-бітові кодові набори (KOI8-R, KOI8-U, CP1250 -CP1257)
 3. Опис кодових наборів в форматі RFC1345
 4. Системи локалізації прикладного програмного забезпечення і операційних систем POSIX. Опис кодових наборів і культурних елементів в форматі ISO 9945-2.
 5. Опис кодових наборів і систем кодування в форматі ASN.1

3.4. UNICODE (UCS - Universal Character Set)

 1. Концепція побудови UCS. Базові багатомовні площини BMP (Base Multilingual Plane)
 2. Правила кодування символів UCS UCS-2
 3. Правила кодування символів UCS для 8-ми бітових файлових системUTF8
 4. Правила кодування символів UCS для передачі по електронній пошті UTF7

3.5. Локалізація програмних продуктів

4. Практичні застосування багатомовної підтримки

4.1. Багатомовна підтримка в програмних продуктах для офісу

 1. Текстові редактори
 2. Системи автоматичного перекладу і розпізнавання багатомовного тексту
 3. стеми розпізнавання мови і їх використання в інформаційних сервірсах

4.2. Багатомовна підтримка в Інтернет

 1. Багатомовна підтримка в електронній пошті
 2. Багатомовна підтримка в World Wide Web

5. Практичні заняття