Учбовий курс

"Маркетинг і бізнес в Інтернет.

Використання Інтернет і технологій Інтернет/інтранет

для забезпечення і реорганізації ділової активності організації"

1. Огляд курсу

Курс присв'ячений питанням, як покращити, забезпечити або реорганізувати ділову активність організації, компанії, фірми, а також як вести агресивний наступальний маркенг з використанням можливостей Інтернет.

Курс поставленийна основі вивчення рекомендацій та розвитку бізнесу і маркетингу в Інтернет в США, де мережа Інтернет надзвичайно розвинута і має повсемісне поширення і використання, а також з використанням досвіду такої активності в Україні і СНД. Так, в США тільки зараз після майже трьохрічного розвитку комерційних використань Інтернет в бізнесі стало можливим і з`явився досвід, щоб сформулювати деякі загальні рекомендації про використання Інтернет для маркетингових досліджень і проведення цілеспрямованої маркетингової політики по формуванню ринку нових товарів і послуг.

Курс розглядає методики, як і які сервіси Інтернет можна використати для одерждання інформації з Інтернет, розміщення її в Інтернет, а також як одержати доступ до широкої аудиторії потенційних споживачів продукції або послуг, що є метою вибраної маркетингової політики або маркетингового плану.

Розвиток Інтернет в світі призвів до того, що зараз майже ніякі сфери бізнесу не розвиваються без використання можливостей Інтернет. Можна сказати, що зараз в розвинутих країнах Заходу як маркетингові служби, так і прості споживачі майже повністю дивляться на світ через Інтернет. Інтернет дозволяє одержати необхідну інформацію про культурні цінності, літературні і електронні джерела, про товари, послуги, знайти координати людини, зробити віртуальну подорож по географічним місцям. Нові технології захисту інформації в Інтернет дозволяють робити покупки з оплатою через Інтернет. І все це можна зробити, сидячи за своїм персональним комп`ютером.

Так технологія є надзвичайно ефективна економічно тому, що не вимагає переміщення людей, використання паперових носіїв інформації і може використовуватись в довільний час, зручний для споживача.

Знання технології роботи в Інтернет і проведення маркетингових і бізнесових досліджень і політики для просування товарів на світовий ринок є надзвичайно важливим для сучасних економістів і маркетологів, що будуть працювати як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках.

Інтернет в Україні розвивається дуже швидкими темпами. В розвиток Інтернет і його застосувань включені зараз комерційні фірми - провайдери послуг Інтернет, підприємства, банки, університети. Ринок дуже широкий і кожний з учасників цього процесу вкладає свою долю в розиток об`єднаної мережі Інтернет в Україні. Потрібно сказати, що характерною особливістю Інформаційних технологій є те, що вони дають можливість перескочити етапи поступового розвитку цих технологій, як це відбувалось в країнах, з яких ці технології вийшли.

Дуже швидко необхідність кваліфіковано використовувати можливостей Інтернет стане необхідною кваліфікаційною вимогою для сучасних працівників, як це зараз є з вимогою уміння використання комп`ютерів для спеціалістів всіх профілей.

В частині "Маркетинг в Інтернет" курс використовує, як базову, книгу Д.Левінсона, Ч.Рубіна "Підручник підприємця, як одержати прибуток (профіт) з Інтернет" входить до серії "Партизанський маркетинг", яка є однією з кращих книг такого профілю, що підтверджується її популярністю в США і відгуками провідних спеціалістів з розвитку бізнесових застосувань в Інтернет.

Курс використовує чіткі і добре розроблені методично рекомендації, як використовувати Інтернет для свого бізнесу, як почати свій бізнес, як скласти бізнес- план і як цілеспрямовано реалізовувати. Інтернет не має кордонів, тому опанування запропонованої технологій може навіть дозволити почати такий бізнес на ринку Західних країн.

2. Зміст курсу

1. Можливості маркетингу в Інтернет

 1. Масштаби мережевого ринку величезні
 2. Інтернет надає величезні економічні і оперативні переваги для проведення маркетингової діяльності
 3. Виступаючи в маркетингових баталіях в Інтернет, ви можете досягти переваги за рахунок свого інтелекту, а не завдяки своєї належності до якоїсь компанії. Більш того Ви самі зможете створити їй імідж у відповідності до ваших можливостей діяти в мережевому інформаційному середовищі.
 4. Проблеми проведення маркетингу в Інтернет

1.5. Як почати бізнес в Інтернет

2. Можливості і засоби Інтернет для маркетингу

 1. Мережевий ринок звявився з того часу, як тільки виникли мережеві інформаційні системи і сервіси і їх послугами стали користуватись потенційні покупці і клієнти.
 2. Спочатку такі сервіси забезпечувались електронніми дошками обяв (BBS - Bulletin Board System)
 3. З 1990-х років Інтернет став відкритий для комерційних сервісів і індивідуального використання
 4. Основні сервіси Інтернет
 1. Способи підключення до Інтернет
 2. Вибір провайдера (послуг) Інтернет

3. Місця електронних баталій

Маркетинг - це війна. Це війна проти ваших конкурентів в тому ж бізнесі, що і ваш, і які є вашими конкурентами за тими ж самими покупцями і за ті ж самі товарні долари.

І як і у всякій війні, успіх вашої мережевої атаки буде в великій мірі залежати від вашого уміння вибрати ті області бою, де ви можете перемогти, використовуючи ті види тактики, які ви можете застосовувати з найбільшим умінням.

 1. Інформаційні мережеві сервіси

Compuserve, America-on-Line, Prodigy, Galaxy, Microsoft Network etc.

В багатьох випадках мережеві інформаційні сервіси надають найбагатші можливості як для індивідуального маркетингу, так і проведення корпоративної маркетингової політики завдяки таким рисам:

 1. Інформаційні сервіси орієнтовані на спеціальні групи товарів
 2. Сервіси мають спеціальні засоби для проведення маркетингу
 3. Кожен сервіс має свої форуми по інтересам, що сфокусовані на певній області споживчого ринку
 4. Підписчики мережевих сервісів мають високий середній дохід
 5. Інформаційні сервіси мають великий трафік: 6% жителів США користуються послугами мережевих сервісів і в середньому користуються ними одинадцять разів на місяць в середньому по 25 хвилин


 1. Інтернет

Можливості і значимість Інтернет в плані проведення маркетингу суттєво покращились з розвитком технології World Wide Web і розширення інтерактивних можливостей комунікацій в Інтернет з появою мережевих використань нової мови Java, що дало також можливості підвищення надійності і захистуелектронних платежів.

Основні інформаційні сервіси Інтернет, що дають можливості використання в бізнесі

3.3. Електронні дошки обяв BBS

4. Проведення маркетингових досліджень через електронну пошту і списки розсилки

4.1. Можливості електронної пошти

4.2. Рекомендації по умілому використанню електронної пошти

4.3. Телеконференції і списки розсилка та робота з ними

4.4. 12 правил стратегії використання електронної для підтримки вашого бізнесу

5. WWW як основа присутності фірми в Інтернет

Це місце, де можно розмістити інформацію про вашу продукцію, послуги або фірму.

Електронні вітрини в WWW/Інтернет дозволяють розширити віртуальний ринковий простір.

Важливим компонентом "електронного" бізнесу є можливість проведення електронних платежів через WWW.

Основні питання використання електронних вітрин:

 1. Розробка і створення електронних вітрин на WWW
 2. Підтримка і використання
 3. Розповсюдженння інформації про електронні вітрини
 1. Розміщення електронних вітрин в WWW - проблема присутності і розповсюдження інформації в "темноті" кіберпростору.

Два способи створити свій власний Веб-сервер (WWW-сервер)

Де розташувати свої сторінки -

Розміщення своєї Веб-сторінки на сервері провайдера Інтернет або інформаційних сервісів має такі позитивні сторони:

Вартість розміщення інформації (свого електронного магазину) в CompuServe складає $20,000 на рік і 2% від продаж через СompuServe. Інші послуги можуть складати до $100,000 на рік.

Статистика говорить, що тількт 4% відвідувачів еолектронних торгових центрів робить на основі цього покупки, але це часто більше ніж результат деяких поштових рекламних компаній. До того ж треба врахувати набагато більшу кількість відвідувачів електронних ринків. Інша статистика говорить, що для великих торгових фірм кількість замовлень чи покупок через Інтернет складає до 20%. Інтернет дає ім можливість географічно розширити регіони своїх продаж.

6.2. Розробка WWW-сторінок для вашої фірми або організації

 1. Презентація вашої фірми в WWW
 2. Короткий огляд мови HTML (HyperText Markup Language) розробки WWW-cторінок
 3. Використання технологій WWW/HTML для розробки привабливих і цікавих WWW-сторінок
 4. Рекомендації по розробці WWW-сторінок для вашої фірми або організації
 5. Обслуговування WWW-серверу і аналіз статистики відвідувань різних сторінок серверу

7. Стратегії цілеспрямованого досягнення успіху в маркетинговій діяльності

 1. Рекомендації по проведенню цілеспрямованого і агресивного маркетингу. 75 рекомендацій правильного використання можливостей Інтернет для маркетингової діяльності.
 2. 12 стратегій для досягнення успіху в маркетингу через Інтернет

8. Практичні і лабораторні заняття

Практичні і лабораторні заняття по курсу включають

 1. Навчання користування основними сервісами Інтернет - e-mail, ftp, telnet, WWW, телеконференції
 2. Практикум навігації в Інтернет і ефективного використання пошукових систем в WWW/Інтернет
 3. Розробка найпростіших WWW-сторінок для презентації вашої фірми

9. Самостійна робота

Розробка WWW-сервера комерційного спрямування з тематики, запропонованої в Додатку 1.

Додаток 1.

Типи інформаційних WWW-серверів

Теми самостійних робіт вибираються з наведеного списку або пропонуються студентами, виходячи з потреб або по запиту організацій, в яких вони працюють чи збираються працювати.

 1. @Varenik - Українська народна кухня
 2. @EnterNet97 - WWW-сервер виставки EnterNet97 в Києві
 3. @OpenTest - WWW Server підтримки учбових курсів по Мережевим Інформійним Технологіям і сервісам з інтерактивною системою контролю знань через WWW
 4. @Uzviz - Андріївський узвіз. Історія. Музей історії Андріївського узвозу. Галареї.
 5. @WebIT - WWW- Сервер електронних публікацій через Інтернет з використанням HTML-засобів
 6. @WebIT - WWW- Сервер туристичної інформації (Словенія, Малайзія, Норвегія, Карпати)
 7. @WebIT - WWW- Сервер з кінології
 8. @E-Market - учбовий WWW-сервер підтримки технологій маркетингу з використанням Інтернет
 9. @E-Commerc - Інформаційний і демонстраційний сервер з питань електронної комерції і відповідних технологій
 10. @CWIS - WWW Server Кампусної інформаційної системи для підтримки потоків інформації ректорат- деканат- кафедра на основі технології Інтернет/інтранет
 11. @AltaVista - Пошукова система AltaVista в інтранет
 12. @Casino - Культура і розваги. Ніче життя Києва
 13. @#Avia - Авіація України. Історія розвитку і стан
 14. @EduServ - WWW Server інформаційної підтримки профілюючих учбових курсів по спеціальності "Комп'ютернi системи проектування"
 15. @Jokes - Збірка анектодів (українських і англійською мовою)
 16. @IntraDoc - Cистема документообороту для корпоративної мережі Інтернет/інтранет на основі HTML
 17. Opera - Національний оперний театр України. Історія, вистави, видатні голоси української опери
 18. UkrSong - Українські народні пісні (з колекції Михайла Хай)